4ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Fourth Trimester of Pregnancy

The fourth trimester of pregnancy is an important but unknown concept for many. It is the period that starts after delivery and lasts for 12 weeks. During this period, the mother and baby become familiar with and adapt to life outside the womb, cultivating their social and emotional skills. Contents Care after childbirth What happens in the 4th trimester Frequently Asked Questions...

Περισσότερα


3ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Third Trimester of Pregnancy

The third trimester of pregnancy is the final phase before the arrival of your long-awaited baby. As the due date approaches, both the mother and the baby undergo a series of changes, both physically and emotionally. It is important to understand what to expect during this period and how to prepare better. Physical Changes in the Mother's Body During the third trimester, the embryo continues to...

Περισσότερα


2ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Second Trimester of Pregnancy

Challenges of the First Trimester for the Mother The body and mind of the mother undergo changes such as characteristic morning sickness, easy fatigue, and breast tenderness, as well as unprecedented emotional changes mainly due to pregnancy hormones. It is important to follow our recommendations for a balanced, healthy diet and avoid certain habits, such as smoking and alcohol consumption. A...

Περισσότερα


1ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

First Trimester of Pregnancy

You just took a pregnancy test and realized you are pregnant! The first trimester of pregnancy is an exciting and critical period for you. During this period, both your body and the developing embryo inside you will undergo significant changes that require regular care to ensure a healthy pregnancy. Your first visit in the 1st trimester of pregnancy: What to expect and why it is important...

Περισσότερα


1ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

1ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Μόλις κάνατε ένα τεστ εγκυμοσύνης και συνειδητοποιήσατε ότι είστε έγκυος! Το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι μια συναρπαστική και κρίσιμη περίοδος για εσάς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τόσο το σώμα σας όσο και το έμβρυο που αναπτύσσεται μέσα σας, θα υποστούν σημαντικές αλλαγές που απαιτούν τακτική φροντίδα για να διασφαλιστεί μια υγιής εγκυμοσύνη. Η πρώτη σας επίσκεψη στο 1ο τρίμηνο...

Περισσότερα


2ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

2ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης αναφέρεται συχνά ως η "χρυσή περίοδος" της κύησης, καθώς πολλές από τις ενοχλήσεις του πρώτου τριμήνου, όπως η ναυτία, αρχίζουν να υποχωρούν και η μητέρα αρχίζει να αισθάνεται περισσότερη ενέργεια και ζωτικότητα. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια κρίσιμη περίοδος τόσο για την ίδια όσο και για το έμβρυο, καθώς αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται. Η...

Περισσότερα


3ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

3ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι η τελευταία φάση πριν από την άφιξη του μικρού, πολυπόθητου μωρού σας. Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία τοκετού, τόσο η μητέρα όσο και το μωρό διανύουν μια σειρά αλλαγών, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι να περιμένετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και πώς να προετοιμαστείτε καλύτερα. Φυσικές αλλαγές στο σώμα της...

Περισσότερα


4ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

4ο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Το τέταρτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι μια σημαντική, αλλά άγνωστη για πολλούς έννοια. Είναι η περίοδος που ξεκινάει μετά τον τοκετό και διαρκεί για 12 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μητέρα και το μωρό εξοικειώνονται και προσαρμόζονται με τη ζωή έξω από τη μήτρα και καλλιεργούν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Περιεχόμενα Φροντίδα μετά τον τοκετό...

Περισσότερα