Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Psychological challenges in patients with polycystic ovarian syndrome

The Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) affects millions of women worldwide and is perhaps the most well-known hormonal disorder. Common characteristics of the syndrome are irregular cycles, high androgens, and cysts in the ovaries. Although PCOS is mainly considered a bodily condition, its psychological effects can be equally—if not more—significant for a woman. Is there a direct scientific...

Περισσότερα


Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πολυκυστικών ωοθηκών

Long-term effects of polycystic ovaries (PCOS)

Despite being a common condition that affects many women of reproductive age, Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is not widely understood and its long-term consequences are often overlooked. Many people are unaware of the potential risks associated with PCOS, such as metabolic disorders, cardiovascular diseases, endometrial cancer, infertility, and mental health issues. Several women may not even...

Περισσότερα


Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πολυκυστικών ωοθηκών

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πολυκυστικών ωοθηκών

Παρά το γεγονός ότι είναι μια κοινή πάθηση που επηρεάζει πολλές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) δεν είναι ευρέως κατανοητό και οι μακροπρόθεσμες συνέπειές του συχνά παραβλέπονται. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το PCOS, όπως οι μεταβολικές διαταραχές, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος του ενδομητρίου, η...

Περισσότερα


Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Ψυχολογικές προκλήσεις στο Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS), πλήττει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως και είναι ίσως η πιο γνωστή ορμονική διαταραχή. Συχνά χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι οι ακανόνιστοι κύκλοι, τα υψηλά ανδρογόνα, καθώς και κύστες στις ωοθήκες. Αν και το PCOS μπορεί να εκλαμβάνεται κυρίως ως πάθηση του σώματος, οι ψυχολογικές επιπτώσεις του μπορεί να είναι εξίσου -αν όχι και περισσότερο-...

Περισσότερα